تماس با ما

 

كاربر محترم

شما مي توانيد از طريق اين صفحه هرگونه سؤال ، پيشنهاد و يا انتقاد خود را به زبان فارسي تحرير كرده و براي ما ارسال كنيد

 

امور فني پايگاه
در صورت بروز هرگونه سؤال و مشكل فني نظير ، عدم دسترسي به پايگاه، كندي سيستم ، و يا هرگونه موضوع فني ديگر مطلب خود را به اين آدرس ارسال كنيد
 

E-mail:publish@mpo-es.ir

 

امور محتواي اطلاعات پايگاه

در صورت بروز مشكل در اسنفاده ازمحتواي جداول،اطلاعات آماري ويا هر موضوع مشابه مطلب خود را به آدرس ذيل به اطلاع ما برسانيد

 

 E-mail:content@mpo-es.ir